ზურგი და ხერხემალი

ვარჯიშების სახელწოდებები: სხეულის მოხრები, თავის მუხლთან მიტანა, ბრუნვითი პოზა, კატისებრი გაჭიმვა, გუთანი, მშვილდი, კობრა, კალია, ფეხის ფეხზე გადადება, მკერდის ესპანდერი, განივი კოჭი,  აქლემი, ქანქარა, ტუმბო

1. სხეულის მოხრა მჯდომარე მდგომარეობაში

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– აძლირებს მუცლის კუნთებს და ამაგრებს შინაგან ორგანოებს

– ჭიმავს, ელასტიკურს ხდის და ასწორებს მოხრილობა-სიმრუდეს ფეხებსა და ხერხემალში

– ამაგრებს მთელ ნერვულ სისტემას

– აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას და კუჭის მოქმედებას

– ამაგრებს თირკელებს

– ავარჯიშებს გულს

– ელასტიკურს ხდის მენჯს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას მის არეში

– ანიჭებს სიმხნევეს

შესრულება

– დაჯექით სწორად გამართული, ერთმანეთზე მიდებული ფეხებით

– ასწიეთ მკლავები თავზემოთ და ოდნავ აგდაიხარეთ უკან

– ნელა გადაიზნიქეთ წინ, ხერხემლის მალებიც რიგ-რიგად გადახარეთ წინ. როდესაც შეძლებისდაგვარად წინ გადაიხრებით, მოჰკიდეთ ხელები ფეხების იმ ნაწილს, რომელსაც თავისუფლად მისწვდებით

– ახლა მოხარეთ იდაყვები განზე და ეცადეთ სხეული გადახაროთ როგორც წინ, ასევე ქვემოთკენ, მხოლოდ ძალდაუტანებლად. ეს ელასტიკურს ხდის ხერხემალს

– თავი დაბლა დაუშვით. დაყოვნდით ასე 15-30 წამი და თან თავისუფლად ისუნთქეთ

– გარკვეული დროის შემდეგ შეძლებთ თავის მუხლებზე დადებას და ფეხის თითების შეხებას, რომლის დროსაც იდაყვებს იატაკზე დააყრდნობთ

– გაიმეორეთ  ძალიან ნელა

– ვარჯიში  კიდევ ორჯერ გაიმეორეთ.

**********************************************************************************************************

2.სხეულის მოხრა დგომის დროს

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–ავარჯისებს მოხრილ, მოდუნებულ მუხლის კუნთებს და ელასტიკურს ხდს ფეხებს

– აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას თავის არეში,ე.ი არის ნაოჭების საწინააღმდეგო საშუალოება. სახეს სძენს ჯანსაღ ფერს, გონეას კი სიფხიზლეს

– ელასტიკურს ხდის და ამკვრივებს ხერხემალს

– სძენს ახალ ენერგიას

– ამსუბუქებს ზურგსა და მხრებს

აუმჯობესებს საჭმლის მონეელბას

– ამცირებს სიმსუქნეს

შესრულება

დადექით ერთმანეთთან მჭიდროთ მიდებული ფეხებით

– ასწიეთ ძალიან ნელა ხელები თავზემოთ

– გადახარეთ წელი წინ, ამასთან ჯერ თავი გადახარეთ წინ, შემდეგ კი რიგ-რიგობით ხერხემლის მალები

– მკლავები ყურებთან გქონდეთ და სხეული საკუთარი წონით რამდენიმე წამით ქვემოთ დაუშვით

– მოჰკიდეთ ხელები კოჭებს ან ფეხების იმ ნაწილს, რომელსაც ძადაუტანებლად მისწვდებით. ნიკაპი ყელს მიაბჯინეთ.

– გვერდზე მოხარეთ იდაყვები, მსუბუქად გადაიხარეთ ქვემოთ და შიგნით, ამასთანავე ეცადეთ შებლი მუხლებს შეახოთ

– დაყოვნდით ამ მდგოამრეობაში 5-20 წამი

– გაიმეორეთ ძალიან ნელა. ამასთან მკლავები ყურებთან დატოვეთ და ხერხემალი კვლავ უკან გადაზნიქეთ

– გაიმერეოთ ვარჯიში ორჯერ

(არ გააკეთოთ ბიძგები იმისთვის, რომ შუბლი უფრო მიუახლოვოთ მუხლებს!!!)

*****************************************************************************************************

3. თავის მუხლთან მიტანა

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– ამაგრებს და აძლიერებს მუცელს და ფეხებს.

– ასვენებს დაღლილ ფეხებს, საჯდომს და ზურგს

–   ავარჯისებს ქვედატანის თითქმის ყველა ორგანოს და ასტიმულირებს მათ მოქმედებას

–  ამაგრებს ხერხემალს და ელასტიურს ხდის მას

შესრულება

– დაჯექით იატაკზე, ზურგი გამართულია, ხოლო ფეხები გაშლილი

– მოხარეთ მარცხენა ფეხი და მიიტანეთ იგი რაც შეიძლება ახლოს სხეულთან. ამ დროს მუხლი იატაკზე რჩება.

– გაშალეთ მკლავები და ნელა „ჩააცურეთ“ ფეხზე, სანამ შეძლებთ. ამასთან, გადახარეთ წინ ზედატანი, რომლის დროსაც ხერხემლის მალები რიგრიგობით იზნიქებიან წინ

– მოეჭიდეთ ფეხს. იმის მიხედვით თუ როგორი მოქნილი ხართ, მისწვდებით მუხლს, ჯოჭს ან კანჭს

– იდაყვები განზე, ქვევით მოხარეთ და ძალიან მსუბუქად გადაიზნიქეთ წინ. დაჭიმულობის თავიდან ასაცილებლად მოძრაობები ძალიან მსბუქად, ბიძგების გარეშე უნდა შეასრულოთ

– გადაიზნიქეთ იქამდე, სანამ ამას დაუძაბავად შეძლებთ და დაყოვნდით ამ მდგომარეობაში 5-30 წამი. ისუნთქეთ შეძლებისდაგვარად თავისუფლად

– გასწორდით წელში ძალიან ნელა და ვარჯიში მეორე ფეხით გაიმეორეთ

– შეასრულეთ ვარჯიში თითოეულ მხარეს სამ-სამჯერ

*****************************************************************************************************

4. ბრუნვითი პოზა

 

*****************************************************************************************************

5. კატისებრი გაჭიმვა

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–ამაგრებს ზურგს

–ასვენებს სხეულს

–სასარგებლოა ქალებისთვის, რომელბმაც ახლახანს იმშობიარეს,, რადგან იგი ამაგრებს დასუსტებულ ქალურ ორგანოებს

–ამაგრებს ნიკაპის არეს

–ელასტიკურს ხდის სხეულის მთელ წინა მხარეს

–ამაგრებს მკლავებს

შესრულება

–ჩაიმუხლეთ და ხელები იატაკს დააყრდნეთ

–ტანი ცოხა უკან გასწიეთ. გადახარეთ გულმკერდი წინ და ქვემოთკენ, თითქოს იატაკის გაწმენდა გსურთ. შეეცადეთ ხორხი იატაკს შეახოთ

–დაყოვდნით ასე 5 წამი; სხულის თითქმის მთელი სიმძიმე მკლავებს ეყრდნობა

–დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას და გააკეთეთ ახლა კატისებური ზურგის ზნექი

–დაყოვნდით ასე 5 წამი და შემდეგ კუნთები მოადუნეთ

–ახლა ამოძრავეთ მარჯვენა მუხლი თავის მომართულებით და სცადეთ თვს შეახოთ იგი. დაყოვდნით 5 წამი

–ახლა გაჭიმეთ მარკვენა ფეხი უკან მაღლა, ამასთან ფეხი სრულიად გამართული უნდა გქონდეთ. დაყოვნდით ასე და თან თავი ასწიეთ. მკლავები გაჭიმულია

–ფეხი კვლავ ნელა მიიტანეთ თავთან და ასე დაყოვნდით

–შეისვენეთ და ვარჯიში მეორე ფეხით გაიმეორეთ

–გაიმეორეთ ვარჯიში მთლიანად კიდევ ერთელ

*****************************************************************************************************

6. გუთანი

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– ელასტიურს ხდის ხერხემალს

– ასტიმულირებს ფარისებრ ჯორკვლებს, რაც აადვილებს სხეულის წონის კონტროლს

– ამაგრებს და აძლიერებს მუცლის კუნთებს

– ავარჯიშებს ბარძაყებს, თეძოებს და ელასტიკურს ხდის მათ

– ამცირებს სხეულში ღრმად გამჯდარ დაძაბულობას და თავის ტკივილებს

– ამაგრებს ნერვულ სისტემას

– აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას

– ავარჯიშებს მუცლის ორგანოებს- დიაფრაგმას, ღვიძლს, მუცელს, სანერწყვე ჯირკვალსა და თირკმელებს

– სძენს ენერგიას და სიცოცხლის ხალისს

– ამაგრებს კისერს

ამცირებს ქალის ზომაზე მეტად დიდ მკერდს

შესრულება

– დაწექით ზურგზე განზე გაშლილი ფეხებით, მკლავები გვერდზე დაიწყვეთ, ხოლო ფეხილსგულები იატაკზე

– ნელა ასწიეთ ფეხები მუცლისა და ფეხის კუნთების დაძაბვით

– დაეყრდნეთ უატაკს ხელის თითების წვერებით და მაღლა ასწიეთ საჯდომი და ზურგის ქვედა ტანი

– გადაიტანეთ ფეხები თავზე და შეეცადეთ ფეხის თითები იატაკს შეახოთ. ამასთანავე შეზნიქეთ წელი; მუხლები მაგრად გაჭიმეთ

– მაშინაც თუ ფეხები იატაკს ვერ წვდება, დაყოვდით ასე სანამ შეძებთ თუ მოახერხებთ, ერთი წუთის განმავლობაში

– ნელა დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას, რომლის დროსაც მუხლებს მოხრით. თუ ფეხები ვერტიკალურ მდგომარეობაშია, ისინი კვლავ გაშალეთ

(იმედს ნუ კარგავთ, თუ საჯდომის იატაკიდან აწევას მხოლოდ რამდენიმე სანტიმეტრით შეძლებთ.აიწიეთ სანამ შეძლებთ, დაყოვნდითთ ად ეს რამდენიმეჯერ გაიმეორეთ. ამ პოზაში დაყოვნებაც კი ამაგრებს კუნტებს)

*****************************************************************************************************

7. მშვილდი

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– პროპორციულს ხდის და აძლიერებს მუცლის, მკლავების, ფეხებისა და ზურგის კუნტებს

– ავითარებს და აძლიერებს გულმკერდისა და მკერდის კუტებს

-ამაგრებს და ელასტიურ ხდის ხერხემალს

–ამცირებს წონას თეძოებსა და საჯდომზე

– აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას

– ხვეწს ტანადობას

შესრულება

– დაწექით იატაკზე მუცლით.მკლავები სხეულთან აწყვია. მოხარეთ მუხლები და მიიტანეთ საჯდომთან შეძლებისდაგვარად ახლოს

– ხელები მოჰკიდეთ ფეხს კოჭებს, ჯერ ერთს, შემდეგ კი მეორეს

– ასწიეთ მუხლები იატაკიდან მაღლა რომლის დროსაც კოჭებსაც ზემოთ სწევთ

– თქვენს ხელებს კოჭები მაგრად უჭირავს

– ამავე დროს თავიც მაღლა ასწიეთ

– თავიდან ამ მდგომარეობაში დაყოვნდით 5-10 წამი და ეს დრო ყოველკვირეულად 5 წამით გაზარდეთ, სანამ  30 წამზე არ ახვალთ. ამასთან ისუნთქეთ შეძლებისდაგვარად თავისუფლად

– ნელა დაუბრუნდით  საწყის მდგომარეობას, მოადუნეთ სხეული და ცოტა დაისვენეთ

– გაიმეორეთ ვარჯიში ორჯერ

*****************************************************************************************************

8. კობრა

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– ავითარებს მკერდის კუნთებს

–ელასტიკურს ხდის და ასწორებს ხერხელის მალებს, სასარგებლოა იოგების დაზიანების დროს

– ამაგრებს მუცლისა და მუზლისა და ზურგის კუნტებს

– მაგრებს და ამცირებს მასას საჯდომზე

– ამაგრებს ნერვულ სისტემას

– აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას

– ამსუბუქებს ტკივილებს წელსქვემოთ ორგანოებში

– ამაგრებს ნიკაპის არეს

შესრულება

– დაწექით მუცელზე, ხელები მჭიდროდ ედება სხეულს, ფეხები ერთმანეთზეა მიდებული

– ხელისგულები მხრებქვეშ დაიწყვეთ, ისინი მხრების სიგანეზეა ერთმანეთისგან დაცილებული

– ასწიეთ ახლა თავი ძალიან ნელა და ახედეთ ჭერს

– როდესაც თავს შეძლებისდაგვარად მაღლა ასწევთ, მაშინ, მხოლოდ მაშინ ასწიეთ მხრები და ზურგის ზედა ნაწილი. მოძრაობა უფრო ზურგის კუნთებით სრულდება, ვიდრე ხელების დახმარებით

–ეცადეთ, რომ ზედატანი რაც შეიძლება მაღლა ასწიოთ. მენჯი მჭიდროდ ეკვრის იატაკს. გააკეთეთ ზნექ, ამ დროს მკლავები გაჭიმული არ უნდა იყოს

– დაყოვდნით ამ მდგომარეობაში, სანამ არ გაგიჭირდებათ

– გამოდით ძალიან ნელა ამ მდგომარეობიდან. თქვენ გრძნობთ, როგორ რიგრიგობით იზნიქება უკან ხერხემალის თითოეული მალა. ამასთან, თავი ბოლომდე აწეული რჩება

– ვარჯიში ორჯერ გაიმეორეთ და თავისუფლად ისუნთქეთ

*****************************************************************************************************

9. კალია

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– შველის მალთშუა ხრტილების დაზიანებას.

–ელასტიკურს ხდის სხეულის უკანა მხარეს.

– ამცირებს ქონს თეძოებზე

– აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას

– დადებითად მოქმედებს შარდის ბუშტსა და სასქესო ჯირკვლებზე

– ავარჯიშებს და ელასტიკურს ხდის ხერხემალს

– აცირებს ტკივილებს ზურგის, გავის ძვლისა და თეძოების არეში

– პროპორციულს ხდის და ამაგრებს მუცელს

შესრულება

–დაწექით მუცლით იატაკზე.ხელები წინაა გაჭიმული

– ასწიეთ ერთდროულად და ნელა თავი, გულმკერდი, მკლავები და ფეხები შეძლებისდაგვარად მაღლა

– შეზნიქეთ საჯდომის კუნთები და გაამახვილეთ ყურადღება, რომ ფეხები მთელი ამ ხნის მანძილზე გაჭიმული დარჩეს

– დაყოვნდით ასე რამდენ ხანსაც შეძლებთ, ანდა 5–30 წამის მანძილზე; ისუნთქეთ თვისუფლად

– გაიმეორეთ ვარჯიში ორჯერ

*****************************************************************************************************

10. ფეხის ფეხზე გადადება

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– ამცირებს წონას

– ავარჯიშებს ღვიძლს, კუჭქვეშა ჯირკვლებს, ელენთას, და აუმჯობესებს მათ მოქმედებას

– აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას ად ამსუბუქებს გასტრიტს

– აძლიერებს და პრორორციულს ხდის წელქვეშა ორგანოებს

შესრულება

– დაწექით ზურგზე და ხელები განზე დაშალეთ

– ნელა ასწიეთ გაჭიმული მარცხენა ფეხი, სანამ ვერტიკალურად ამართავთ ზემოთ (ან სადამდეც შეგიძლიათ)

– გადაიტანეთ ფეხი მარჯვნივ და ეცადეთ იატაკს შეახოთ

– ყურადღება მიაქციეთ, რომ ორივე მხარი მჭირდოდ ეკვროდეს იატაკს, თუნდაც მარცხენა ხელით ფეხის სკამზე დაგჭირდეთ მოკიდება

– როცა ფეხი იატაკთან შეძლებისდაგვარად ახლოს მიიტანათ, მიაბრუნეთ თავი მარცხვნივ

–დაყოვნდით ასე 5-20 წამი

– ფეხი კვლავ  ნელა ასწიეთ მაღა და საწყის მდგომარეობას დაუბრუნდეთ. შეასწრულეთ იგივე მეორე ფეხით.

– ვარჯიშის გამეორება შესაძლებელია პარალელურად ორივე ფეხითაც

*****************************************************************************************************

11 განივი კოჭი

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–პროპორციულს ხდის მუცლის არეს

–ელასტიკურს და პროპირციულს ხდის ბარძაყების შიდა მხარეს

–ამსუბუქებს უმოძრაო , მოუქნელ ზურგს

–ავარჯიშებს და ელასტიკურს ხდის მენჯის მთელ არეს

–ასტიმულირებს წელსქვემოთა ორგანოებს

–ავარჯიშებს კოჭებს

შესრულება

–ჩაიმუხლეთ იატაკზე, წელი გამართულია, ფეხები ერთმანეთზეა მიდებული

–გაშალეთ მარჯვენა ფეხიი მარჯვენა მხარეს. ყურადღებიმიაქციეთ, რომ მუხლები და ფეხის თიტები გაჭიმყლი ყიოს

–გაშალეთ ხელები გაზე

–მარჯვენა მკლავი, ჭრისკენ მიმართული ხელისგულით დაიდეთ მარჯვენა ფეხზე

–გადახარეთ სხეული მარჯვნივ და მარჯვენა ყური მიადეთ მკლავს

– ახლა ნელა გადაიანეთ მარცხენა მკლაი თავზე და შეეცადეთ, მიიტანოთ იგი მარჯვენა ხელთამ , ისე რომ ხელისგულები ერთმანეთს შეეხონ

–იყურეთ წინ, მკლავებს შორის შექმნილ სივრცეში

–დაყოვდნით ასე დაუძაბავად, სანამ შეძლებთ (15–30 წამი) და ისუნთქეთ რაც შეიძლება თავისუფლად

*****************************************************************************************************

12 აქლემი

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–ელასტიკურს ხდის და ამაგრებს ხერხემალს

–სძენს ენერგიას და აუმჯობესებს ტანადობას

–დადებითად მოქმედებს ჩმოყრილ ხრებზე და მოხრილ ზურგზე

–სასარგებლოა ხერხემლის დაზიანების მქონე ხანშესლი ადამიანებისათვის, რადგან იგი შემამსუბუქებლად მოქმედებს

შესრულება

–ჩაიმუხლეთ, ტანი გამართულია. ფეხები ერთმანეთზეა მიდებული, ფეხის თიტები უკანა მხარესაა მიმართული

–შემოიწყეღ წელზე ხელები და ნელა გადაიხარეთ იუკან, ამასთან გამოზნიქეთ წინ მენჯი

–გადახარეთ თავი უკან

– ახლა დაუშვით მარჯვენა ხელი მარჯვენა ქუსლისაკენ, ხოლო მარცხენა, მარხენა ქუსლისაკენ და თუ შეძლებთ ხელისგულები ფეხისგულებზე დაიწყვეთ

– შეზნიქეთ საჯდომი, ხოლო ბარძაყები და მენჯი ძალზე წინ გამოზნიქეთ

–დაყოვდნთ ასე სანამ შეძლებთ, ანა 5–30 წამის განმავლობაში. ისუნტქეთ შეძლებისდაგვარად თავისუფლად

–გაიმეორეთ ვარჯიში ორჯერ

*****************************************************************************************************

13. ქანქარა

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–ამცირებს ტკივილებს მხრების დაავადების დროს–

აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას თავსა და ზედატანში

–ხსნის დაძაბულობას და სძენს ენერგიას

–აუმჯობესებს ტანადობას

– ამაგრებს მხრებსა და ზურგის კუნთებს

შესრულება

–დადექით მხერხებულად გაშლილი ფეხებით და მარცხენა ხელი  შემოირტყით წელზე

–გადაიხარეთ ნელა წინ და მარჯვენა მკლავი დაბლა უღონიღ დაუშვით

–ახლა მარჯვენა მაკლავი ქანქარასავით აქნიეთ აქეთ–იქით ფეხების წინ.ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ მოძრაობა კონტროლის გარეშე, მექანიკურად შესრულდეს. მკლავი, თავის–თავად, თითქმის უძლურად, ქანქარასებურად უნდა მოძრაოვდეს

–გაიართეთ ნელა წელში, მიიტანეთ მარჯვენა მკლავი თავს უკან და გაჭიმეთ იგი უკან, სანამ შეძლებთ. დაყოვდნით ასე და შეისვენებთ

–გაიმეორეთ ყოველივე ეს მეორე მკლავით

–შემდეგ პორივე მკლავით

–გაიმეორეთ მთელი ციკლი ორ–სამჯერ და ეს ქანქარასებური მოძრაობები ორივე მიმართულებით შეასრულეთ.

*****************************************************************************************************

14. ტუმბო

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

– აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას მთელ სხეულში

ამაგრებს და პროპორციულს ხდის მუცელსა და თეძოებს

– აძლიერებს ზურგის კუნტებს

– ამცირებს ქონს წელის არეში

–ამაგრებს და ავარჯიშებს წელსქვემო ორგანოებს

– შვებას გვრის მუცლის გაბერილობის დროს, აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას

შესრულება #1

– დაწექით იატაკზე გამართული ზურგით. მკლავები სხეულთან აწყვია, ხოლო ფეხილსგულები იატაკზე

– გაჭიმული, ერთმანეთზე მიდებული ფეხები დააჭირეთ იატაკზე დაწყობილ ხელისგულებს

–ძალიან ნელა ასწიეთ გაჭიმული ფეხები მაღლა იატააკის მიმართ მარჯვენა კუთხე მხოლოდ  15 წამის შემდეგ  „შეადგინეთ“

–დაყოვნდით ამ მდგოამრეობაში.

– ნელა ამოძრავეთ ფეხები იატაკის მიმართულებით, რაც უფრო ახლოს მიიტანთ ფეხებს იატაკთან, მით უფრო ნელა ამოძრავეთ ისინი

– გაიმეეორეთ ვარჯიში ორჯერ, ხოლო თუ მუცლის წონის შემცირება გსურთ, მაშინ იგი უფრო ხშირად შეასრულეთ

შესრულება #2

– დაწექით ზურგზე, როგორც ეს ზემოთ იყო ნაჩვენები.

– ასწიეთ ფეხები 30 გრადუსით, დაყოვნდით 10 წამი, ასწიეთ ფეხები შემდეგი 30 გრადუსით, დაყოვნდით კვლავ 10 წამი, შემდეგ ასწიეთ ვერტიკალურად, ასევე ნელა დაუშვით ფეხები იატაკზე.

*****************************************************************************************************

15.  მკერდის ესპანდერი

რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო

–ავითარებს გულმკერდს

–ამნსუბუქებს (დაძაბულობისაგან) კისერს, მხრებს და ზურგის ზედა ნაწლს

–გვძენს ახალ ენერგიას

–ასვენებს მთელ სხეულს

–ამცირებს ღიპს და პროპორციულს ხდის მუცელს

–აუმჯობესებს ტანადობას

–ავარჯიშებს ფილტვებს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას თავის არეში

შესრულება

–დადექით გამართულად, ფეხები ოდნავ დააცილეთ ერთმანეთს, გაშალეთ მკლავებ წინ, მხრების სიმღლეზე, ხოლო ხელის გულები ერთმანეთს მიადეთ

–აიქნიეთ მკლავები და გადაიტანეთ ზურგს უკან, შეზნიქეთ ბეჭები და ხელები ერთმანეთს ჩასჭიდეთ

– გადასწიეთ თავი უკან და თქვეც უკან გადაიხარეთ დაუძაბავად, რომლის დროსაც მენჯს წინ აზნექთ

–დაატანეთ ძალა ერთმანეთზე ჩაჭიდებულ ხელებს თავის მიმართყლებით და დაყოვნდით ასე 5 წამის განმავლობაში

– ნელა გადაიხარეთ ახლა ამ მდგომარეობიდან წინ და თავი წინ გადასწიეთ. „დაჰყევით“ ქვემოთკენ თქვენი სხეული სიმძმეს. ბიძგები არ გააკეთოთ

– დაყოვნდით ასე 10 წამი. ამასთან ეცადეთ უფრო ღრმად გადაიხაროთ წინ ხელებითურთ თავის მიმართულებით

– გაიმართეთ კვავ ნელა, შეისვენეთ და ვარჯიში კიდევ ორჯერ შეასრულეთ

*****************************************************************************************************

კითხვების და რჩევის შემთხვევაში მომმართეთ და ყველანაირად დაგეხმარებით. აუცილებლად აგიხსნით, როგორი იქნება ამა თუ იმ ვარჯიშის სწორი შესრულება ან რომელი ვარჯიშია საუკეთესო  თქვენი კონკრეტული “პრობლემის ” მოსაგვარებლად.

გისურვებთ წარმატებებს

5 Comments

5 thoughts on “ზურგი და ხერხემალი

  1. Pingback: იოგა სრულიადში « პატარა გაუწონასწორებული ფსიქოპატი

  2. keti

    გამარჯობა, მე მაინტერესებს როდესაც მაქვს ხერხემლის პრობლემა,მოხრილი ვარ და ზოგადად დზალა არ მაქვს,ამ შემთხვევაში აქ მოყვანილი ყველა ვარჯიში გავაკეტო? ყოველ დღე თუ როგორ? წინასწარ გიხდით მადლობას

    • თითოეულ სავარჯიშოს დასაწყისში თან ახლავს “რისთვის არის ეს ვარჯიში სასარგებლო”, იქ წერია კონკრეტულად რომელი პრობლემის დროსაა საჭირო ეს ვარჯიში… ყველა ვარჯიშის შესრულება არაა აუცილებელი, შეგიძლია აირჩიო რამდენიმე და გააკეთო ვთქვათ დილით და რამდენიმე საღამოს, ზოგიერთის გაკეთბა შეიძლება გაგიჭირდეს… რაც მაქვს მოცემულ ივარჯიშები ეს არის ყველა ვარჯიშის ჩამონათვალი მაგრამ მათგან კონკრეტულების არჩევა შენზეა დამოკიდებული ^_^

  3. salooo

    1 3 saertod ar gamomdis cudad var dzalian mtkivaaa kvelaferi 😦

  4. gaqanebuli nevrozi da udziloba maqvs,memgoni mishvelis es asanebi,didi madlobaaa

comments please :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: